عاقبت

 

سوزد  و  افروزد  و  خا موش  شود              هرکه چون شمع بخندد به شب تار کسی

عاقبت دست در آغوش نگارش ببرند               هرکه یک بوسه ستاند  ز لب  یار کسی

 

  
نویسنده : مریم کوکبی ; ساعت ٢:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ آبان ،۱۳۸٤